ทต.หลักหกปรับภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่

   เวลา 13.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลหลักหก ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และชาวชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี กำจัดผักตบชวาปรับภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่ ภายในคลองสาธารณะพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก 
นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก กล่าวว่า ผักตบชวาเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อราษฎร หนูที่อาศัยอยู่บนแพผักตบชวา ก็อาจแพร่เชื้อกาฬโรคได้ โดยเทศบาลตำบลหลักหก ได้ประสานขอสนับสนุนรถแม็คโครมือยาว จาก อบจ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการตักผักตบชวาและขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลอง ซี่งมีการสะสมของผักตบชวาและขยะมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บออกให้หมดโดยเร็ว พร้อมกันนี้ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามน่าอยู่ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก มีชุมชนที่อยู่อาศัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สนามกอล์ฟ ร้านค้า เมื่อในคลองมีผักตบชวาจึงเป็นภูมิทัศที่ไม่น่ามอง หลายฝ่ายจึงร่วมกันกำจัด โดยการเก็บผักตบชวาเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ระยะทาง 4 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลา 30 วัน ในการเก็บและกำจัดผักตบชวา.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up