กองสาธาณสุขบางหลวงทำหมันสุนัขและแมว

   วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางหลวง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน  ณ วัดบางหลวง ตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมืองปทุมธานี
   นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางหลวง กล่าวว่า  ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ได้ลดลง แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดโรคให้หมดไปจากประเทศไทยได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวซึ่งเป็นสัตว์พาหนะนำโรคที่สำคัญ เนื่องจากยังมีสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมาก ยากต่อการควบคุม รวมทั้งยังมีสัตว์ที่เจ้าของไม่ต้องการหรือไม่สามารถเลี้ยงต่อ ทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การลดจำนวนสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ ซึ่งวิธีการลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคที่มีความยั่งยืนและได้ผลดีที่สุดคือการผ่าตัดทำหมันถาวร ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงจัดกิจกรรมการทำหมันดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข โดยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ นำสุนัข 38 ตัว แมว 20 ตัว มาทำหมัน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up