กองทัพอากาศ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

   วันที่ 10 มกราคม 2562 คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
   ด้วยสภาวะอากาศปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนซึ่งขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และกองบิน 41 ได้ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้น โดยได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
   สำหรับภารกิจต่างๆ ที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ทางสมาคมฯให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ รวมถึงสังคมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภัยหนาว ภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่างๆ โดยตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งทางสมาคมฯมีความพร้อมในการสนับสนุนทุกๆภารกิจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศอย่างเต็มความสามารถ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up