ร.ร.วัดไพร่ฟ้าทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

   เวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทาสีโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2562 โดยบรรยากาศพิธีทอดผ่าป่า มีพระครูมนูญธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดไพร่ฟ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต ประธานโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ร่วมนำต้นผ้าป่าสามัคคีและของขวัญของรางวัล เพื่อมอบให้เด็ก ๆ ในกิจกรรมวันเด็กปีนี้
  พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ ได้อ่านสารวันเด็ก เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทําสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up