เยาวชนคนหนุ่มสาว กับอนาคตประเทศไทย

   เวลา 15.30 น.วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นวิทยากรรับเชิญชั้นเรียนวิชา "TU101 อาเซียนและไทย" โดยบรรยายหัวข้อ "เยาวชนคนหนุ่มสาวกับอนาคตประเทศไทย" โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ประวัติศาสตร์การรัฐประหารและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยถูกผูกขาดอำนาจและความร่ำรวยไว้กับคนเพียงกลุ่มเดียวมาตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี กลุ่มอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ และเป็นต้นตอของการกดขี่ขูดรีดและความขัดแย้งมาทุกครั้ง พร้อมๆ กับได้สร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อบอกกับทุกคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวว่า การเมืองเป็นเรื่องสกปรกและไกลตัวทุกคน นี่เป็นวาทกรรม เป็นนิยาย ที่สร้างขึ้นเพื่อจะไม่ให้คนหนุ่มสาวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง และเมื่อคนหนุ่มสาวไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง อำนาจก็จะเป็นของคนกลุ่มอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้ต่อไป
   ในความเป็นจริงแล้ว การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพราะรัฐบาลคือผู้ที่จัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีของทุกคน สภาวะทางการเมืองที่ผ่านมาตลอดหลายปี โดยเฉพาะในยุคที่มีการรัฐประหาร ก็คือการเอาภาษีของทุกคนไปใช้เอื้อประโยชน์กับคนเพียงกลุ่มเดียว คืออภิสิทธิ์ชนและกลุ่มทุนผูกขาด นี่คือสาเหตุที่การพัฒนาไปไม่ถึงต่างจังหวัด ไปไม่ถึงคนยากจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากการเลือกตั้งครั้งนี้ คนหนุ่มสาวร่วมกันแสดงพลังที่จะปฏิเสธสังคมแบบเก่า ก็ย่อมสามารถนำไปสู่ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงได้" นายธนาธร กล่าว
   ภายหลังการบรรยาย นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า แม้ล่าสุดพรรคพลังประชารัฐจะประกาศแล้วว่าจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่อาจปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์จะยังคงอยู่ในสถานะได้เปรียบ ในฐานะของหัวหน้า คสช.ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้อยู่

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up