โรงเรียนหลายแห่งสั่งปิดเรียน 2 วัน

   เวลา 17.30 น. วันที่ 30 ม.ค. 62 จากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบอยู่ในขณะนี้ สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ได้ยึดหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาใดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ไม่ได้ปิดก็ให้ทำกิจกรรมในร่ม งดเว้นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนโรงเรียนใดจะปิดการเรียนการสอนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งปิดหลายโรงเรียน
   จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ทราบว่า โรงเรียนสั่งให้หยุดเรียน 2 วัน คือวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.62 สำหรับเรื่องการเรียนต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมเอาเอง และรีบทำงานส่งครู ส่วนฝุ่นละอองมีผลกระทบกับเพื่อนบ้างบางคน มีอาการไอและเจ็บคอ
   ด้านนางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รอง ผอ.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รรท.ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 31 ม.ค.62 และวันที่ 1 ก.พ. 62 เนื่องจากพบว่าอาจมีผลกระทบต่อนักเรียน รวมทั้งสภาพจิตใจ โดยให้อาจารย์แต่ละท่านให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนกับเด็กนักเรียน มีการมอบอุปกรณ์เสริมการเรียนในช่วงที่ปิดเรียน โดยให้นักเรียนนำกลับไปอ่านที่บ้าน และครูจะมีการสอนหลักสูตรเสริมเพิ่มขึ้นให้ในระหว่างเปิดเรียน
   สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่สั่งปิดเรียนในครั้งนี้ทราบว่ามีแล้วกว่า 10 แห่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนเซนฟรังค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นต้น 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up