กกต.จังหวัดเตรียมสถานที่รับสมัคร ส.ส.

   เวลา 13.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ ได้เตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-6 จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันจันทร์ ที่4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
   นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จะมีผู้สมัครที่เร่งรีบที่มาสมัคร บางส่วนอยากจะได้เบอร์ที่ตัวเองสนใจ นอกจากจะรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตแล้ว ยังมีรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะต้องต่อเนื่องกัน ในส่วนของการเตรียมการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ประสานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ในเรื่องของการซักซ้อมทำความเข้าใจ ก่อนที่จะรับสมัครจริง มีการซ้อมมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งวันนี้ได้เข้าดูสถานที่จริง ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งคือการลงทะเบียนของคนที่มาก่อนเวลา 08.30 น. ทางเราเตรียมการจับสลาก เพื่อเรียงลำดับของคนที่จะเข้าไปยืนเอกสาร นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อที่จะให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้สมัครขาดเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้สมัครจะต้องออกมาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อน คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครหรือพรรคส่งผู้สมัครเขตละไม่ต่ำกว่า 10 พรรค จากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ในวันรับสมัครคงคึกคันทั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up