พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส. ก่อนเวลา 12 พรรค

   เวลา 08.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-6 จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยมีพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครก่อนเวลา จำนวน 12 พรรค
  บรรยากาศในวันแรกคึกคัก ซึ่งการเปิดรับผู้สมัคร ส.ส. มีสมาชิกของพรรคการเมืองและผู้ติดตาม ผู้ให้การสนับสนุนมาให้กำลังใจจำนวนมาก โดยมีนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวทำความเข้าใจ ก่อนที่ผู้สมัครฯจะเข้าในพื้นที่รับสมัคร โดยเฉพาะการเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อที่จะให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้สมัครขาดเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านจะต้องออกมาให้เพื่อที่จะเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย มีพรรคการเมืองที่มาก่อนเวลารับสมัครจำนวน 12 พรรค ได้แก่ 1.พรรคภูมิใจไทย 2.พรรคอนาคตใหม่ 3.พรรคประชาภิวัฒน์ 4.พรรคพลังท้องถิ่นไทย 5.พรรคเสรีรวมไทย 6.พรรคเพื่อไทย 7.พรรคเพื่อชาติ 8.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 9.พรรคประชาชาติ 10.พรรคพลังประชารัฐ 11.พรรคประชาธิปัตย์ 12.พรรคประชาธิปไตยใหม่ ผู้สมัครแต่ละท่านที่มาก่อนเวลาจะต้องจับฉลากเพื่อรับเบอร์ผู้สมัคร.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up