บรรยากาศรับสมัครสส.นนทบุรีไม่คึกคัก

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ภายในหอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสส.นนทบุรี โดยทางกกต.นนทบุรีได้ห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาภายในสถานที่รับสมัคร ทำให้บรรดากองเชียร์ของแต่ละพรรคต้องรอกันอยู่ด้านนอก 
   เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัครทาง ร.ต.อ.หญิงวฤนธร ตั้งตฤษณกุล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ทำการจับสลากคิวเพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนจับหมายเลขสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ เพื่อไทยได้หมายเลข 1 ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา ประชาธิปัตย์ได้หมายเลข 6 นางเจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐได้หมายเลข 5 เขตเลือกตั้งที่ 2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทยได้หมายเลข 1 ดร. เฉลิมพล นิยมศิลป์  ประชาธิปัตย์ได้หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ ได้หมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทยได้หมายเลข 9 นายกฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ได้หมายเลข 6 นายอนุศักดิ์ เรืองชู พลังประชารัฐได้หมายเลข 8 เขตเลือกตั้งที่ 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทยได้หมายเลข 8 นายวิรัช บรรดาศักดิ์ ประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 5 นายณรงค์ จันทนดิษฐ์ พลังประชารัฐได้หมายเลข 9 เขตเลือกตั้งที่ 5 ดร.วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทยได้หมายเลข 6 นายจำลอง ขำสา ประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 5 นายทศพล เพ็งส้ม พลังประชารัฐ ได้หมายเลข 8 และเขตเลือกตั้งที่ 6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อไทยได้หมายเลข 4 นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน ประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 12 นายปรีชา สุบิน พลังประชารัฐได้หมายเลข 6
   ที่น่าสังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้บรรยากาศจะดูไม่ค่อยคึกคักแตกต่างจากการรับสมัครเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากทางผู้สมัครเกรงว่าจะทำให้ผิดเงื่อนไขและระเบียบการรับสมัครเลือกตั้ง โดยทางพรรคเพื่อไทยได้มีนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค หลังผู้รับสมัครเลือกตั้งยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทยอยเดินออกจากหอประชุม โดยมีกองเชียร์เข้ามามอบพวงมาลัยถ่ายรูปกันเพียงเล็กน้อย  ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับไปที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของแต่ละเขต

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up