ปทุมธานี Big Cleaning Day ลดปัญหาฝุ่น

   วันนี้ (6ก.พ. 62) เวลา 9.30 น. ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในกิจกรรม  Big Cleaning Day  ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่ตำบลบางกะดี  
   โดยในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงานที่มีคุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกว่า  40  แห่ง  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งนี้  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ ด้วยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่โรงงานให้เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม แสดงออกถึงการร่วมรับผิดชอบด้านสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมโดยรวมต่อสาธารณชน และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการลดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศ
   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการจังหวัดปทุมธานี ได้แก่  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานอุตสาหกรรม เทศบาลตำบลบางกะดี  และพนักงานจากสถานประกอบการโรงงานภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up