นายก ทน.นนท์ มอบทุนศึกษาต่อญี่ปุ่น

   วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  กล่าวให้โอวาทและ มอบทุนการศึกษา แก่ครูและนักเรียน ที่จะเดินทางไปศึกษาด้านภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการยุวทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมยินดีณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 
   โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้สนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีโอกาสไปศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรมยังต่างประเทศ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ   
   ในการส่งนักเรียนไปศึกษาทางด้านะภาษาและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้เทศบาลฯ สอบคัดเลือกได้นักเรียน 25 คน ครูผู้ดูแล 2 คน ที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 10 มี.ค - 24 เม.ย 62 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ เป็นเงิน 135,000 บาท

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up