เตรียมอุดมฯ ปทุม เดินรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง

   เวลา 08.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี (รร.ตอนป.) มีคณะครูและนักเรียนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และแสดงสัญลักษณ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยได้เดินรณรงค์แจกแผ่นพับใบปลิวเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ  ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เดินตามเส้นทางชุมชนผ่านโรงเรียนคลองสระ เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร
   โดยนอกจากกรเชิญชวนแล้ว  ยังเป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้จัดกิจกรรมหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียน มีการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up