ต้อนรับ ผอ.โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

   ที่โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ หมู่ 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะครูโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับ นางสุจินต์ ปลอดทอง ครูชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศคนใหม่ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี
   โดยนางสุจินต์ เปิดเผยว่า ตนทราบดีว่า โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ป.6 มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นไม้ใต้ถุนสูง ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีนักเรียนจำนวน 47 คน ซึ่งจากการมองภาพรวมแล้วนั้นตนเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ในหลายๆ ด้าน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง โดยได้วางเป้าหมายให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเรียน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up