พรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยใหญ่

   วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เขต 4 ชุมชนคลองสาม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ได้ลงพื้นที่เวทีปราศรัย ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 6 เขต    มีประชาชนมาร่วมฟังการปราศรัยกว่าพันคน 
   นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า  ประชาธิปัตย์มีความชัดเจนและแตกต่าง อาทิ นโยบายประกันรายได้ ผู้มีรายได้น้อย 120,000 บาทต่อปี เดือนละ 10,000 บาท เท่ากับวันละ 400 บาท หากผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้ทันที ไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ไม่ไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ แต่ช่วยประชาชนได้จริง  พร้อมขอโอกาสให้พรรคได้รับคะแนนเสียงมากๆ เพื่อจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
    นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  นโยบายครั้งนี้ของพรรคแตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีเวลาถึง 5 ปี ในการติดตามปัญหาของคนทุกกลุ่มในสังคม กลั่นกรองและคิดค้นนโยบายจนออกมาเป็น แก้จน สร้างคน สร้างชาติ และเป็นกรอบที่สามารถดำเนินการได้ทันที แก้จน ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน ลดค่าใช้จ่าย สร้างคน โดยมองระยะยาว ตอบโจทย์ขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทย ศักยภาพคนไทย สังคมสูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างชาติ คือสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ แก้ปัญหายาเสพติด และปฏิรูปการบริหารประเทศ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up