พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

    วันนี้ (2 เม.ย. 62) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
   สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วัดศาลเจ้า พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ขบวนเรือ  และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี  ทั้งนี้  เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงจัดซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้ขึ้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up