พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จ.ปทุมธานี

  วันนี้ (9 เม.ย 62) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง ปทุมธานี โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและเหล่าพสกนิกรในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมในพิธี
   เวลา 09.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานสงฆ์ในพิธี   พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย  ขณะที่พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย พร้อมกับการประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทในปริมาณที่กำหนด แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท
   เวลา 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียนส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์เป็นอันเสร็จพิธี  และในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดชินวรารามวรวิหาร ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก  ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up