สภาพการจราจรถนนพหลโยธินขาออก

   หลังจากจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดศูนย์อำนวยการ และประสานการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันบูรณาการตลอดจนติดตามการรายงานสถานการณ์ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) พร้อมนำ “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล 
    ด้านถนนพหลโยธินขาออก และบนต่างระดับโทลเวย์ มุ่งหน้าขาออก จากรังสิตไปอำเภอคลองหลวง 
ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 35+400 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนต่างทยอย เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเตรียมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยถนนพหลโยธินขาออก ที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพการจราจรเริ่มมีรถเพิ่มจำนวน แต่วิ่งได้คล่องไม่มีรถสะสม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up