เริ่มแล้วงานสงกรานต์เมืองปทุม

   เวลา 10.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2562 ประชาชนร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม 7 อำเภอ ในงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า  และหอนิทรรศน์ปทุมธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขบวนแห่เริ่มเดินตั้งแต่แยกสวนสุขภาพ ผ่านตลาดสดปทุมธานี ถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า ระยะทาง 1 กิโลเมตร ในขบวนแห่ได้แสดงถึงวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ ซึ่งนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง แต่งกายชุดขุนศึกเป็นนักรบไทยโบราณขึ้นไปยืนอยู่บนรถที่บรรทุกปืนใหญ่สร้างสีสันในขบวนแห่ ส่วนนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี โชว์การเหวี่ยงแหต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อเรียกคะแนน ซึ่งขบวนแห่ยังมีกลุ่มชน 4 กลุ่มชน ได้แก่ คนไทยพื้นถิ่น คนไทยเชื้อสายรามัญ คนไทยเชื้อสายอิสลาม และคนไทยเชื้อสายจีน 
   การจัดงานดังกล่าว  เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของงานประเพณีที่สำคัญ  สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว  มีกิจกรรมที่โดดเด่นคือการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นอกจากนี้จังหวัดปทุมธานี ยังร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจัดเตรียมสำรับข้าวแช่มาโชว์สาธิตวิธีการทำแบบวิถีมอญที่ถูกต้อง  เรียกว่าถนนข้าวแช่ที่มีร้านข้าวแช่มากกว่า 10 ร้าน ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้ชมและชิมสูตรต้นตำรับชาวมอญ  และได้สืบสานประเพณีการส่งข้าวแช่พระสงฆ์การส่งข้าวแช่พ่อเมือง  นับเป็นประเพณีสำคัญของชาวมอญ  ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้ภายในงานยังได้จำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เอาไว้ด้วย.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up