กต.ตร. สภ.สามโคก ประชุมตรวจสอบงานตำรวจ

     นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคก โดยในที่ประชุมได้มีการรายงาน
   ผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรสามโคกแต่ละสายงาน ประกอบด้วยงานอำนวยการ งานป้องกันและปราบปราม ,งานสืบสวนสอบสวน  งานจราจร เพื่อหืที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมา ในการนี้ ตำรวจเอกสมเกียรติ สีมาคุปต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก  ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาในสังกัดสถานีตำรวจภูธรสามโคกคนใหม่ ระดับ ผกก.ได้แก่ พันตำรวจเอกสมเกียรติ สีมาคุปต์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก(คนใหม่) ระดับรองผู้กำกับการ ได้แก่พันตำรวจโทสราวุฒิ ปรีดากรณ์   เป็นผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม  พันตำรวจโทจีระพล ประพันธ์จันทร์ เป็นรองผู้กำกับการสืบสวน พันตำรวจโทเทอด หาญณรงค์ เป็นสารวัตรสอบสวน พันตำรวจโทภุมเรศ อินทร์คง เป็นสารวัตรสอบสวน  ร้อยตำรวจเอกภูมินทร์ อำภาภัย เป็นสารวัตรสืบสวน  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง โครงการจัดอบรม ดีไอเอสซี การสำรวจความพึงพอใจทางไอที  โครงการทําหมันสุนัขจรจัดสถานีตำรวจภูธรสามโคก และเรื่องอื่นๆ
   หลังการประชุมจบลง ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก พร้อมด้วย คณะ กต.ตร. ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในแต่ละสายงานพร้อมมอบพระยอดธง วัดสิงห์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up