สรงน้ำพระวันสงกรานต์

   ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรี      
   โดยนางยุพเยาว์ เปิดเผยว่า วันนี้ พระเดชพระคุณพระครูธัญกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม ได้เมตตานำรถแห่พระพุทธรูปของทางวัดมาให้ชาวธัญบุรี ได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังร่วมกันรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ตามประเพณีไทย ที่ผู้น้อยแสดงออกถึงความกตัญญู และขอขมาลาโทษ ตลอดระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย 
   ด้านพระคุณพระครูธัญกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม กล่าวให้โอวาทว่า เรื่องของวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ วัฒนธรรมอาจแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ อย่างแรกหมายถึงวัตถุภายนอกที่เรามองเห็น เช่น เสื้อผ้าการแต่งกาย กับอีกสิ่งหนึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราเห็นได้จากอากัปกิริยาต่างๆ ที่แสดงออกมา เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับผู้หลักผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ซึ่งวัฒนธรรมทั้งสองประการนี้ หากรวมกันแล้วจะเป็นอารยะ คือนำมาซึ่งความประเสริฐแก่บุคคลคนนั้น 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up