คำอวยพรปีใหม่ไทยจากเจ้าคณะจังหวัด

    เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง  ได้อวยพรปีใหม่  โดยขอให้ประชาชนมีสติ  สัมปชัญญะ  โดยเฉพาะการเดินทางไปกลับ บางครั้งอาจประสบหรือเจออุปสรรคต่างๆ  ขอให้อภัยซึ่งกันและจะทำให้สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข  พร้อมอนุโมทนาและอำนวยอวยพรให้ทุกคนเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัยหรือแม้แต่อยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัย พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ปกปักรักษาคุ้มครองโดยทั่วกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up