กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

   พันตำรวจเอกอดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกชมรมทั้ง 7 อำเภอ  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  โดยได้แบ่งสมาชิกชมรมออกเป็นแต่ละอำเภอ เพื่อปลูกต้นไม้รวงผึ้งที่ทางอนุสรณ์สถานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 
   ด้านพันเอกพีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ร่วมกับชมรมเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้น  ที่เลือกปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของบูรพมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษที่ได้เสียสละปกป้องรักษาประเทศชาติให้ลูกหลานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน สำหรับ "ต้นรวงผึ้ง" ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อีกทั้ง "ต้นไม้" ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่น พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทย ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up