สกร.แนะแนวการศึกษานักเรียน ม.4

   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการแนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สิรินธร 2 โดยมีนายวีระ กาญจนรังสิตา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศและการแนะแนวการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นสวนกุหลาบ เรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ในสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนหรือด้านหน้าที่การงาน นำมาปรับใช้เพื่อต่อยอด     ประสบการณ์ ในอนาคต  โดยบรรยากาศภายในงานมีรุ่นพี่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กว่า 100 คนเข้าร่วมเปิดประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นสายอาชีพ อาทิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ แพทย์ วิศวกร และทนายความ เป็นต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up