ปรับพื้นฐานให้นักเรียน ป.1

    ที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ทำความรู้จักกับอาคารสถานที่ คณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่
    โดยการเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของโรงเรียนไปสู่นักเรียน ผ่านการเข้าค่ายและการทำกิจกรรมออกฐาน โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็นห้องเรียนหมุนเวียนกันออกมาแสดงความสามารถและสร้างความรักความสามัคคีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up