นครรังสิตจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่

   เวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลนครรังสิต จัดทำแนวป้องกันไฟไหม้ที่บริเวณด้านหลังชุมชนเสนาวิลล่า 91 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยจากต้นเหตุ โดยการตักดินมาถมหญ้า ไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือน
   จากการสอบถามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิตที่มาช่วยทำแนวป้องกันไฟ กล่าวว่า การทำแนวกันไฟป่า คือวิธีในการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม แต่การป้องกันไฟป่าที่แท้จริงและยั่งยืน คือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และยุติการเผาตั้งแต่ต้นทางจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเผาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up