ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1/2562

    เวลา 20.00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โดยมี นายวีระ กาญจนรังสิตา  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ
    โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ 27 ของโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของโรงเรียนไปสู่นักเรียนผ่านการเข้าค่ายและการทำกิจกรรมออกฐาน อาทิ ฐานรัก เรียนรู้ มุ่งเรียนดี ฐานยึดมั่นระเบียบวินัย ฐานวัฒนธรรมนี้ดีนัก ซึ่งบรรยากาศในงานได้แบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออกเป็น 5 สี หมุนเวียนกันออกมาแสดงความสามารถหน้าเวที โดยมีนักเรียนในคณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิด 
     ต่อมา นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ประกาศชื่อรุ่นของนักเรียนรุ่นที่ 27 โดยมีชื่อว่า รุ่น เถลิงราชย์กษัตรา ซึ่งนักเรียนที่เป็นผู้คิดชื่อได้แก่ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย และเด็กหญิงปรีย์วรา ณิชาดชติสฤษฎ์ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up