เตรียมจัดประมูลทุเรียนนนท์

   สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ปี 2562 (Nonthaburi the King of Durian) ชวน “ช้อปชมและชิม” สุดยอดทุเรียนเมืองนนทบุรี เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้มีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจทุเรียนระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญเราจะร่วมปลูกฝังอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ การส่งเสริมคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญกันมายาวนาน ตลอดจนการรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนนนท์ให้เป็นตำนาน โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
   ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายทุเรียนหลายสายพันธุ์ และผลไม้ต่างๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน และยังมีการประมูลทุเรียนนนท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนรสชาติดี หาทานยาก และราคาแพงที่สุด เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดทั่วไป การประมูลทุเรียนนนท์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล  ซึ่งทุเรียนที่จะนำมาประมูลมีทั้งหมด 9 ลูก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางไปที่สวนป้าต้อยลุงหมู ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี  เพื่อตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 1 ลูก เพื่อนำไปร่วมประมูลในงานดังกล่าว  ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสวนยายละมัย ในพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง และสวนของลุงรักษ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นำลูกทุเรียนทั้งหมดไปไว้สถานที่จัดงาน 
   ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจและอยากร่วมทำบุญ มาร่วมประมูลทุเรียนกัน ที่สำคัญจะได้ลิ้มรสชาดทุเรียนนนท์แท้ๆ ด้วย       

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up