แถลงข่าว ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21

   นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศรี จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะผู้บริหารสถาบันฯ  ผู้แทนจากสถานีตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด”  ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น  5  ตึกอำนวยการ 
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
   โดยทางสถาบันฯ ได้กำหนดจัดโครงการวิ่งการกุศลในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อมุ่งเน้นเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคคลรอบข้างให้ห่างไกลรอดพ้นจากภัยยาเสพติด ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน 
   สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมฝึกอาชีพให้ผู้ป่วยและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอพระของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. สำหรับ 5 กม.ทั้งประเภทชายและหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 
   จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท 10.5 กม. ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับรางถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ทาง www.pmnidat.go.th/mini ส่วนผู้สนใจที่จะสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครคนละ 480 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว  ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 จะมีการปิดช่องทางด่วนขาเข้าหน้าโรงกษาปณ์รังสิตถึงครัวการบินไทย ระหว่างเวลา 05.15 - 08.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถเลี่ยงขึ้นทางด่วนโทลเวย์หน้าโรงกษาปณ์รังสิตลงที่ด่านอนุสรณ์สถานหรือใช้เส้นทางคู่ขนานแทนได้

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up