ประชาคมจัดตั้ง อบต.คูบางหลวง เป็นเทศบาล

   ที่ มัสยิดเราะห์มาตุลเลาะห์ 200 ปี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นประธานเปิดโครงการประชาคม เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวง  โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง  เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุม
   นายวิรัตน์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีประชากร 11,417 คน จำนวนครัวเรือน 7,324 หลังคาเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 95,420,11.02 บาท ปัจจุบันพื้นที่และชุมชนส่วนใหญ่ขยายเป็นชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่นและมีอาชีพหลากหลายประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวง เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาในขอบเขตที่กว้างขึ้น  ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ นอกเหนือจากองค์ประกอบต่างๆสมควรแล้ว  ยังต้องเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนให้ยกฐานะด้วย  โดย อบต.จะส่งข้อมูลและความเห็นผ่านอำเภอจังหวัดไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาตามลำดับ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up