งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ราชบุรี

   นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี     ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีและผู้ประกอบการ ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี จำกัด ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดราชบุรีจำนวน 50 บูท ประกอบด้วยสินค้า OTOP 3 ถึง 5 ดาว ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลอดการจัดงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อเลือกซื้อเลือกหาสินค้าจากจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บริเวณชั้น G โซนร้านทอง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up