บิ๊กแจ๊สช่วยนักเรียน ร.ร.ด้อยโอกาส

  เวลา 13.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นักเรียนจำนวน  52 คน ได้เดินทางทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ชมนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำเสนอผ่านหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
   ด้านนางสาวงสุจินต์ ปลอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสภานที่  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง เป็นค่ายานพาหนะเพื่อรับส่งนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยมาก จึงอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาศให้เด็กนักเรียน  นางสาวงสุจินต์  ยังกล่าวต่ออีกว่า เพิ่งมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พบสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยโรงเรียนแห่งนี้ยังไม่มีกำแพงล้อมรอบเพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีภายในโรงเรียน เป็นเพียงรั้วลวดหนามล้อมรอบเท่านั้น บางวันนักเรียนเรียนอยู่ก็มีงูเลื้อยเข้ามาในอาคารเรียน เด็กที่เคยเรียนโรงเรียนนี้จึงย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า ทางโรงเรียนยังขาดห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ และยังไม่มีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย ยังคงเป็นเพียงอาคารเรียนแบบเดิมๆ อยู่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีได้พิจารณาการก่อสร้าง   กำแพงล้อมรอบโรงเรียนในพื้นที่ 6 ไร่ก่อน เพื่อพัฒนาส่วนอื่นต่อไปในอนาคต
   ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีมีความเหลื่อมล่ำด้านการศึกษาเพราะขาดการเอาใจใส่ของผู้มีอำนาจ โดยการศึกษาต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ทำความเจริญได้เพียงแค่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ตนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันโรงเรียนและสถานศึกษาที่ขาดแคลน ขอให้ติดต่อหรือประสานมา หากเป็นไปได้จะพยายามให้สถานศึกษาทุกระดับมีความเท่าเทียมกัน เด็กเยาวชนของจังหวัดปทุมธานีจะต้องมีคุณภาพเท่ากับนักเรียนชั้นนำของประเทศ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up