กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.แพรมาพร

   ที่หมู่บ้านแพรมาพร ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ได้จัดโครงการพัฒนาซ่อม, สร้าง, เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายในงานนายณเรศ ได้ชี้แจงความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ปปส.ภาค 1 พร้อมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแพรมาพร 
   ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้   สร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบในชุมชน และแสดงพลังความสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ให้ชุมชนมีความตื่นตัว  มีการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและพึ่งพาตนเองได้ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up