นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี

   สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีความต้องการจ้างงาน ได้พบกับผู้ต้องการหางาน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนหางานให้ได้สมัครงานตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง ได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรงกว่า 40 บริษัท โดยในครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา  ในทุกระดับการศึกษา ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ เช่น วิศวกร การเงิน/บัญชี ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ช่างเทคนิค และพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก 
   ส่วนผู้ที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี จะมีการจัดงาน นัดพบแรงงานอีกครั้ง ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up