เสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

   วันนี้ (12 ก.ค.2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องบัวหลวง  โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักการตลาดนำการผลิต โดยการสร้างสินค้านวัตกรรมอาหารต้นแบบ จำนวน ๑๐ รายการ 
   สำหรับครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โดยจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร ด้านเทคนิค ด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดริเริ่ม เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้านวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  โดยได้จัดทำหลักสูตรการอบรมให้ผู้ประกอบการ ได้แก่การเสริมสร้างพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารและพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหาร การพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารด้านเทคนิคและการตลาด  และการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up