ปปส.ภาค 1 จัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้

   ที่ลานเอนกประสงค์ ชุมชนอู่ทองเพลส 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปปส.ภาค 1 จัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 9 ขั้นตอนโดยสันติวิธี     โดยมีนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี, นางกาญจนา ตั้งใจตรง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม 
   นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี กล่าวทางทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 9 ขั้นตอนโดยสันติวิธี ที่กองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ปปส.ภาค 1 ได้มีการขับเคลื่อนมาตลอด ซึ่งวันนี้ชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 เป็นหมู่บ้านต้นกล้า  ซึ่งจะรับทรัพย์พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 และพี่น้องชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับการเปิดเวที ที่ 2 เพื่อการคัดแยกผู้ซื้อผู้ขายและกลุ่มเสี่ยง จะมีการลงพื้นที่ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up