ตร.ปทุมธานี ประชุมเครือข่ายสมาชิกแจ้งข่าว

   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง  พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี  นัดหมายประชุม เครือข่ายสมาชิกแจ้งข่าว เพื่อการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ ภ.จว.ปทุมธานี ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชุมชน มูลนิธิ ชมรมต่างๆ ในท้องถิ่น สมาชิกกลุ่ม Line ไล่ล่าตาสัปปะรดปทุมธานี ที่เป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล เบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถในทาง รถดัดแปลงสภาพ สถานที่ดัดแปลงสภาพรถ เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย สถานที่จำหน่ายอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ อันมีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทาง แหล่งมั่วสุมนัดรวมกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านการตรวจยึด รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ, อะไหล่-ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวนมาก นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
   ปฏิบัติการครั้งนี้ เมื่อพบว่าผู้กระทำความผิดอายุต่ำกว่า 18 ปี มีพฤติกรรมเสี่ยง จะดำเนินการกับ บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อแข่งรถในทาง ต้องถูกนำมาตักเตือน ทำทัณฑ์บน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดอีก หลังประชุม ได้มีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ,อะไหล่-ท่อไอเสีย ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จำนวน 192 คัน ที่เป็นผลการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up