อบต.คลองควาย แห่เทียนเข้าพรรษา

   นายสุนันท์ ตาลม่วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน 6 วัด  พร้อมร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี  ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม จำนวน 6 วัด  โดยเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ไปตามถนน เพื่อนำไปถวาย วัดป่าอริยาธรรม วัดสหราษฎร์บำรุง  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม วัดเจดีย์ทอง วัดสามัคคียาราม และวัดสุราษฎร์รังสรรค์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up