ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร

   น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days) เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
   โดยการจัดงานครั้งนี้ มีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาร่วมพิธีเปิด และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  คอยให้การต้อนรับ  ภายในงานมีการบรรยายธรรม เรื่อง คืนความสุขให้ชาวนา นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชาวนา การสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่แบบอัจฉริยะ เพื่อลดต้นทุนการใช้กำลังคน รวมถึงยังมีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวจากจังหวัดอื่นๆ มาอำนวยความสะดวกในด้านเครื่องดื่มและอาหาร สำหรับภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 395 ราย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up