เปิดป้ายต้นสะตือ 300 ปี วัดสิงห์ อำเภอสามโคก

   ที่วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดป้าย “ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา” รุกข มรดกของแผ่นดิน  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยจังหวัดปทุมธานี มีต้นสะตือที่อายุกว่า 300 ปี เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าอยู่เคียงคู่กับเมืองสามโคกมาตั้งแต่โบราณ จนได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 88 ต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม และทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ในความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า และเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้ น้ำ สำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำสาธารณะที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดิน ” ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่า ทำให้พสกนิกรทุกพื้นที่น้อมนำพระราชปณิธาณมาสานต่อ โดยการพัฒนาพื้นที่ทุกภูมิภาคให้เป็นสีเขียวมากขึ้น เป็บแบบอย่างปฏิบัติสืบไปและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ มาเสริมสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันด้านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ชุมชนเชิงนิเวศต่อไป 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up