อบต.คูบางหลวง จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา

   นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นการเทิดพระเกียรติพร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินไทย  ภายในงานช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 21 รูป จากนั้นมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลคูบางหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 45 ทุน หลังจากมอบทุนเสร็จ ได้มีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด ถนน เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ บริเวณไหล่ทางตลอดเขตรับผิดชอบให้ดูสะอาดและสวยงาม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up