จังหวัดปทุมธานี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   วันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ลานสวนเทพปทุม หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ดร.พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพร เหล่าข้าราชการและประชาชนจุดเทียนต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดี     เฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up