ตำรวจปทุม อบรม พรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่

พลตำรวจตรีสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการอบรมวิทยากร สำหรับให้ความรู้และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบกฉบับใหม่ (ฉบับที่12) พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และให้แต่ละพื้นที่จัดทำแผนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจึงจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรม 250 นาย
ด้านพันตำรวจเอกสมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ได้ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่12 )พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตำรวจทุกนายที่เข้ารับการอบรมกฎหมายใหม่นี้จะนำไปขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up