อบต.คลองหก จัดโครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ที่ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมีนางสาวมยุรี สีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก ชมรมฟ้าสีรุ้ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดย นางสาวมยุรี กล่าวว่า ปัญหาการท้องในวัยเรียน ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่ไปกว่านั้น คือ ทุก 2 ชั่วโมง มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก 1 คน นั่นหมายความว่าปัจจุบัน ทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหากับสังคมไทยตามมา อาทิ วัยรุ่นผู้หญิงต้องหยุดเรียนเพื่อเลี้ยงลูกทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น หย่าขาดจากคู่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูไม่ดี ข้อจำกัดด้านร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ ยากจน ทำให้ขาดความรู้ที่รอบด้าน เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกัน ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up