คาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวเส้นทางที่ 10

ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก จ.ปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการคาราวาน–แรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, นางสาวกันรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก, นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดปทุมธานีและประชาชนในพื้นที่ ภายในงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ จากนั้นประธานในพิธีได้ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานออกจากจุดสตาร์ท เส้นทางที่ 10 ภายใต้ชื่อ “ชมสามโคกเมืองเก่า เตาโอ่งอ่าง ตลาดอิงน้ำโบราณ นมัสการหลวงพ่อโต” ระยะทาง 27.7 กิโลเมตร เริ่มจากตลาดอิงน้ำสามโคก, แวะชมเตาโอ่งอ่างวัตถุโบราณ, วัดเจดีย์ทอง, วัดโบสถ์, วัดเชิงท่า และสิ้นสุดที่ตลาดอิงน้ำสามโคก ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์จากการปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up