พายเรือเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา 10 จังหวัด 10 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน จัดกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ซึ่งได้พายเรือมาถึงเขต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยการพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้มีเรือพายเก็บขยะ 10 จังหวัด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 โดยเริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ และสิ้นสุดที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ หลังพบว่าประเทศไทยปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุด เป็นอันดับ 6 ของโลก โดย 80% ขยะมาจากแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นพันปี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบต่อทะเล กระทบต่อสัตว์น้ำในทะเล และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศไทย ทำให้มีขยะไหลลงสู่อ่าวไทยมากที่สุด เพื่อชักชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง สามารถสร้างกระแสความตื่นตัวได้มากพอสมควร ซึ่งตลอดการเดินทางมีการเชิญชวนประชาชน ชุมชนและหน่วยงานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดแม่น้ำ เลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และเพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up