กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

เวลา 09.00น วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อำเภอเมืองปทุมธานี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด
นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทําให้ประชาชนและเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในเบื้องต้น กรมปศุสัตว์ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จนผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว แต่ขณะนี้ยังมีสัตว์อีกจํานวนมากที่ต้องการการฟื้นฟูด้านสุขภาพหลังน้ำลด รวมถึงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้บริการทั้งด้านการรักษา ให้คําแนะนํา ฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกัน โรคระบาดในสัตว์ ตลอดระยะเวลา 14 วัน ต่อจากนี้เป็นต้นไป
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 10 หน่วยย่อยต่อวัน รวมนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์กว่า 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยหลัก หน่วยแรกเป็นหน่วยให้บริการด้านปศุสัตว์ หน่วยที่สองเป็นหน่วยให้บริการด้านสัตว์เลี้ยง โดยจะให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากว่า 2,000 ตัว ผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up