พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พลอาการตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายที่ วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี สมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ และนางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราราชูปถัมภ์ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธี ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,492,307บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์และบำรุงพระอาราม ต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up