เปิดโครงการแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้าคุณ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายบารเมษฐ์ ถิ่นนอก ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้าคุณ จังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เวทีที่ 3 การรับรองครัวเรือน และให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและอาสาขับเคลื่อนงานให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและขอให้ประชาชนในพื้นที่บ้านเจ้าคุณ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการรับรองสมาชิกครัวเรือน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง19 แกนนำเพื่อจะทำพิธีมอบป้ายปลอดยาเสพติดให้กับสมาชิกครัวเรือน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up