รพ.ปทุมเวช ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลปทุมเวช ได้จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล มีความรู้ และทักษะในการป้องกันและระดับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฎี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมงานเทศบาลนครรังสิต มาให้ข้อมูลความรู้ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นภาคปฏิบัติ โดยมีการจำลองเหตุการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ที่ตึกผู้ป่วยชั้น 5 อาคาร B มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยชั้น 7A,7B 2 คน , ชั้น 6,5,4 ชั้นละ 1 คน , ห้องคลอด 1 คน , เด็กอ่อน 2 คน ห้องผ่าตัด 1 คน ผู้ป่วยหนัก ICU 1 คน และห้องฉุกเฉิน 1 คน ซึ่งมีผู้ป่วยส่งต่อ 3 ราย คือผู้ป่วยห้องคลอด ห้องผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก ด้วยการช่วยเหลือจากทีมมูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมกู้ชีพเทศบาลนครรังสิต ร่วมฝึกซ้อมแผนด้วย ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการอพยพหนีไฟได้ตามแผนเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up