อธิบดีกรมเจ้าท่า ทำบุญ "กลุ่มบ้านสามโคก"

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และประธานบอร์ด ขสมก.พร้อมด้วยนางวงเดือน ยาม่วง ภรรยา จัดพิธีทำบุญ "กลุ่มบ้านสามโคก" บ้านริมน้ำ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าป่าวัดสามัคคียาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านอาหารโดยรอบบริเวณ
สำหรับนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2508 เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นปี 2524 จบการศึกษาปริญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มสธ.ปี 2539 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 และ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต วิทยาลัยการทัพเรือกองทัพเรือ รุ่น 44 เริ่มรับราชการที่กองทัพเรือเมื่อปี 2526 ถึง 2533 ย้ายมาทำงานที่กรมเจ้าท่าเติบโตในสายงานดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการขนส่ง ทางน้ำและการพาณิชย์นาวี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 4 (สงขลา) ภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต) ปี 2554 ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) ปี 2559 เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำขยับเป็นผู้ตรวจราชการปี 2562 และในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up